ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พช.กำแพงเพชร รวมพลัง คน พช. สานพลังสร้างสุข💕

💕พช.กำแพงเพชร รวมพลัง คน พช. สานพลังสร้างสุข💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พช.กำแพงเพชร รวมพลัง คน พช. สานพลังสร้างสุข💕
🕰🕰วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.🕰🕰
🎯🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.
🎯ในการนี้มีกิจกรรมดำเนินการประกอบด้วย
1)ทำบุญเลี้ยงพระ/ฟังเทศนา
2)การทอดผ้าป่าต้นไม้จำนวน500ต้นพร้อมอุปกรณ์ จอบ/คาด/ไม่กวาดทางมะพร้าว
3)มอบทุนการศึกษาแก่เด็กเล็กในพื้นที่ที่ครอบครัวยากจน จำนวน 10 ทุนๆละ500บาทรวม 5,000บาทและมอบทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนลำมะโกรก จำนวน 5,000 บาท
4)มอบเงินสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน 2 ครัวเรือนละ2,500บาทรวม5,000บาท
5)บริจาคเงินทำบุญกับวัดศรีมณีไพร 5,000 บาท
6)บริษัท โอพีเอสซีเฮลท์ จำกัด โดยนายสวกฤต ปัญญาเรือง ผู้จัดการ ร่วมบริจาคที่นอนลดแผลกดทับ จำนวน 1 ชุด(มูลค่า 12,500)เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
😇😇โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่านพระครูสมหมาย ฐานิสโร เจ้าอาวาสวัดศรีมณีไพร บ้านลำมะโกรก /นายวิลสันต์ ฝั้นกาศ ผอ.โรงเรียนบ้านลำมะโกรก /นายวิโรจน์ เฮงทรัพย์ กำนันตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร และนายสมปอง วานิชชากรกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว พร้อมด้วยทีมข่าวทิพย์เคเบิลทีวีและเจ๊อ๊อด นสพ.สี่ทิศ ร่วมให้เกียรติร่วมกิจกรรมดังกล่าว
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)