ข่าวประชาสัมพันธ์

##พช.กำแพงเพชร เผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร##

##พช.กำแพงเพชร เผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร##

🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
##พช.กำแพงเพชร เผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร##
🕰🕰วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562🕰🕰
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสุมิตรา แสงสร้อย พร้อมด้วยนางสาวลีลา ศิริบุตร นักวิชาการกลุ่มงานสรงเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการเปิดรายการ”พัฒนาพาที”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ดำเนินการทุกวันจันทร์เวลา10.00-11.00น.โดยประมาณ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.กำแพงเพชร เอฟเอ็ม 97.75 เมกกะเฮิรตซ์
📸📸cr.ภาพ:L&P🎭🎭เครือข่ายPRพช.ชากังราว :รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)