ข่าวประชาสัมพันธ์

##พจ.กำแพงเพชร ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ##

##พจ.กำแพงเพชร ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ##

🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
##พจ.กำแพงเพชร ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ##
🕰🕰บ่ายวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.🕰🕰
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางชัชนา กังธีรวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสาระสนเทศการพัฒนาชุมชนและทีมงาน ประชุมพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกอำเภอ เพื่อชี้แจงการดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น2)
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)