กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร