กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา และร่วมทำบุญถวายสลากภัตร เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา