กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง