กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร