บริการของเรา

“เต้าฮวย” ชื่อธรรมดา แต่ “เต้าฮวยชากังราว” ไม่ธรรมดา

“เต้าฮวย” ชื่อธรรมดา แต่ “เต้าฮวยชากังราว” ไม่ธรรมดา

เต้าฮวยชากังราว สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวจังหวัดกำแพงเพชร .. รสชาติเอกลักษณ์เฉพาะตัว หอม หวานน้อย เย็นชื่นใจ โทรศัพท์ 08 1444 8007

(Visited 1 times, 1 visits today)