บริการของเรา

วันที่ 26 ม.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน “วันรวมพลัง อช.สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย”

วันที่ 26 ม.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน “วันรวมพลัง อช.สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย”

วันที่ 26 ม.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน “วันรวมพลัง อช.สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1.การอ่านสารรัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี
2.พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ อช./ผู้นำอช. ดีเด่นระดับอำเภอ
3.การกล่าวคำฏิญาณ
4.การทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบชมรม อช.จังหวัดกำแพงเพชร
5.ปลูกต้นไม้/ปล่อยปลา
6.นิทรรศการผลงานชุมชน/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ตลาดประชารัฐ
7การแข่งขันกีฬาสี “อช.เกมส์ ครั้งที่ 1” เชื่อมความสามัคคี
โดยมี นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดฯ และมี นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงานฯ    ในการนี้ นายอำเภอลานกระบือ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอและอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จาก 11 อำเภอ  เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ณ วัดหนองปากดง ม.1 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

(Visited 1 times, 1 visits today)