บริการของเรา

ผ้าปักชาวเขา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ผ้าปักชาวเขา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ผ้าปักชาวเขา (เหมยจ้อย แซ่จ๋าว) ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 ระดับ 5 ดาว

(Visited 1 times, 1 visits today)