บริการของเรา

การดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

การดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


> แนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ

> ผลการดำเนินงาน

> การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ

 


(Visited 1 times, 1 visits today)