ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายอดิสร สุทธิเลิศ และนายเสกสรร ประวิเศษ เจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน อบรมการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บนแผนที่ Google maps ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจั

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นักวิชาการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมติดตามการดำเนินงาน”ประชารัฐ สุขใจ SHOP” ในพื้่นที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ณ หจก.โค้งวิไลไทยเสร

วันที่ 17 พ.ค.59 นางสาวพนิดา พานทองดี พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ นักวิชาการจังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาการอำเภอปางศิลาทองและทีมงาน ได้ออกเยี่ยม และติดตามกลุ่มอาชีพตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัย

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายนลิน ตั้งประสิทธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิด “การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP PRODUCT CHAMPION) ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย นางสาวพนิดา พานทองดี พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน และค