ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองกำแพงเพชร ลุยโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านท่าไม้แดงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร

พช.จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวฯ ณ หมู่บ้านศรีสกุณา หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เน้นหนักในเรื่อง OTOP นวัตวิถี และโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร