ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาศที่นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมารับตำแหน่ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประกวดการกวนกระยาสารทประเภทลีลา ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการประกวดโดยมีนางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการประกวดการแข่งขันกวนกระยาสารทประเภทรสชาดโดยมีกลุ่มสตรี/ภาคีเครือข่าย การพัฒนา/ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ เต้นท์กิจกรรมบริเวณลานโพธิ์ ในงานสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2561

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เพื่อหารือ และเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการจัดสถานที่ และพิธีเปิดงานประเพณี “สารทไทย – กล้วยไข่ และของดี เมืองกำแพง” ประจำปี พ.ศ. 2561