ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 18 เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวOtop นวัตวิถีบ้านวังน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร