ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่ 461/61 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ร่วมรับฟังการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบ VDO Conference