คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 และร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561