District Community Development Office News

ข่าวที่ 435/2561 วันที่ 1 สิงหสคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยนางชัชนา กังธีระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมการอบรมจัดทำแผนธุรกิจชุมชน ตาม "โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านท่าไม้แดงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร

Page 1 of 14212345...102030...Last »