ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พจ.กำแพงเพชร ประชุมทีมงาน สพจ.กำแพงเพชร💕

💕พจ.กำแพงเพชร ประชุมทีมงาน สพจ.กำแพงเพชร💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พจ.กำแพงเพชร ประชุมทีมงาน สพจ.กำแพงเพชร💕
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
🕰ในเช้าวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.🕰
🌷เพื่อร่วมกันติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามไตรมาสที่ 1 ,ไตรมาสที่ 2 และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ตามไตรมาส พร้อมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานฯและปรับแผนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปพร้อมหาข้อสรุปและแนวทางการดำเนินงานตามแนวคิด”องค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างฝันงาน พช.กำแพงเพชร”
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราวฯ:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)