ข่าวประชาสัมพันธ์

💕ชาว พช.กำแพงเพชร ร่วมรับฟังการฝึกอบรมฯผ่าน TV พช.💕

💕ชาว พช.กำแพงเพชร ร่วมรับฟังการฝึกอบรมฯผ่าน TV พช.💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง แหล่งมรดกโลก🌈🌈
💕ชาว พช.กำแพงเพชร ร่วมรับฟังการฝึกอบรมฯผ่าน TV พช.💕
🕰🕰วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. 🕰🕰
🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ รวม 11 อำเภอ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในการฝึกอบรมฯผ่านทาง TV พช.ขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการผู้ใช้ ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Conference ในระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2563
🎯🎯โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรม การใช้งานระบบ Power BI Desktop การสร้างรายงานจากข้อมูล จปฐ. และการฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card เพื่อตรวจสอบสถานะ ข้อมูล OTOP ข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และข้อมูล จปฐ. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอทุกอำเภอ รวม 11 อำเภอ
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)