ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พช.กำแพงเพชร MOU พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฯ/ห้วหน้าฝ่าย💕

💕พช.กำแพงเพชร MOU พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฯ/ห้วหน้าฝ่าย💕

🌈เมืองคนแกร่ง แหล่งมรดกโลก🌈
💕พช.กำแพงเพชร MOU พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฯ/ห้วหน้าฝ่าย💕
🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ทำพิธีลงนามดำเนินงานตัวชี้วัดฯ(MOU) ระหว่างพัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ พร้อมกับบรรยายในหัวข้อเรื่อง”แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด
🎯เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจตามโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการดำเนินตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
🕰🕰ในวันที่ 12
มีนาคม 2563🕰🕰
💒ณ ห้องประชุมลิไทย โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)