ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พจ.กำแพงเพชร นำทีมร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คนมหาดไทย💕

💕พจ.กำแพงเพชร นำทีมร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คนมหาดไทย💕

🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พจ.กำแพงเพชร นำทีมร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คนมหาดไทย💕
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ คนมหาดไทย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563
💒ณ ลานกีฬา 80 พรรษามหาราชัน ต้านภัยยาเสพติด ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
🕰ในเย็นวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม2563 เวลา 16.00 น.🕰
🌷🌷โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการมหาดไทย
🎯ในการนี้นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองคู่พิเศษทีมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราวฯ:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)