ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พช.กำแพงเพชร เผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร💕

💕พช.กำแพงเพชร เผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร💕

🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
💕พช.กำแพงเพชร เผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร💕
🕰🕰วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.🕰🕰
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินรายการ”พัฒนาพาที”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งดำเนินการทุกวันอังคารเวลา10.00-11.00น.โดยประมาณ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.กำแพงเพชร เอฟเอ็ม 97.75 เมกกะเฮิรตซ์
🎯โดยได้เผยแพร่ข่าวสารงานพัฒนาชุมชนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานเนื่องในวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2563 พร้อมวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต วันที่ 6 มีนาคม 2563 และแจ้งการรณรงค์การจัดทำหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จะร่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ่มพลังมวลชนอาสาพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดทำในพื้นที่ต่อไปนี้
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราว :รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)