ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พจ.กำแพงเพชร ประชุมประจำเดือนพช.กำแพงเพชร💕

💕พจ.กำแพงเพชร ประชุมประจำเดือนพช.กำแพงเพชร💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พจ.กำแพงเพชร ประชุมประจำเดือนพช.กำแพงเพชร💕
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 2/2563
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
🕰เช้าวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.🕰
🌷🌷เพื่อแจ้งข้อราชการจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด มีประเด็นสำคัญเน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามปฎิทินงาน การเบิกจ่าย โดยยึดระเบียบในการทำงาน อย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในงาน พร้อมร่วมกันพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราวฯ:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)