ข่าวประชาสัมพันธ์

💕กลุ่มสตรีหลั่งไหลใช้บริการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนืองแน่น สพจ.กำแพงเพชร💕

💕กลุ่มสตรีหลั่งไหลใช้บริการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนืองแน่น สพจ.กำแพงเพชร💕

🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
💕กลุ่มสตรีหลั่งไหลใช้บริการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนืองแน่น สพจ.กำแพงเพชร💕
🕰🕰วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.🕰🕰
🎯🎯 นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมชี้แจงกลุ่มสตรีจาก
🎯อำเภอเมืองกำแพงเพชร 3 กลุ่ม
🎯อำเภอลานกระบือ 12 กลุ่ม
🎯อำเภอขาณุวรลักษบุรี 8 กลุ่ม
🎯อำเภอไทรงาม 18 กลุ่ม
🎯อำเภอพรานกระต่าย 19 กลุ่ม
กลุ่มละ 5 คน ซึ่งกลุ่มได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร(อกส.จ.) ครั้งที่ 8/2562 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น2) เพื่อจัดทำสัญญาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 60โครงการ เป็นเงิน 5,044,000 บาท
🎯🎯ในการนี้นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบแนวทางในการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองเองและครอบครัว สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอาชีพของตนเองสู่สัมมาชีพชุมชน และเป็นผลิตภัณฑ์Otop ได้ในภายภาคหน้า อีกทั้งเน้นย้ำในความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและต่อกลุ่มที่ทำสัญญากู้ยืมด้วยกันทั้ง 5คน ที่ร่วมกันทำสัญญาฯในครั้งนี้
📸📸ภาพ/ข่าว:S&J 🎭🎭เครือข่ายPRพช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)