ข่าวประชาสัมพันธ์

#จังหวัดกำแพงเพชร>>>ต้อนรับองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ พร้อมคณะติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 8/2563

#จังหวัดกำแพงเพชร>>>ต้อนรับองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ พร้อมคณะติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 8/2563

🌈 เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล
#จังหวัดกำแพงเพชร>>>ต้อนรับองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ พร้อมคณะติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 8/2563 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร
😊 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 8/2563 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกำแพงเพชร โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานภายในโครงการเกษตรที่สูงต่างๆ พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 300 ถุง

😊 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ นายอำเภอคลองลาน ให้การต้อนรับและร่วมงานฯ

😊 ในการนี้นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมนายมานะ ไทยงามศิลป์ พัฒนาการอำเภอคลองลาน เข้าร่วมต้อนรับการติดตามงานฯ ดังกล่าว

📍 ณ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

━━━━━━━━━━━
📸 ภาพ/ข่าว:นพดล อ๊อดทรัพย์
เครือข่าย PR พช.คลองลาน:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)