ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พจ.กำแพงเพชร workshop team สพจ.กำแพงเพชร💕

💕พจ.กำแพงเพชร workshop team สพจ.กำแพงเพชร💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พจ.กำแพงเพชร workshop team สพจ.กำแพงเพชร💕
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมหัวหน้ากลุ่มฯและนักวิชาการในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
🕰🕰ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านOtop นวัติวิถีและกิจกรรม งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดกำแพงเพชร
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸J&P:ภาพ/ข่าว🎭🎭เครือข่ายPRพช.ชากังราวฯ:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)