ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พช.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเกิดกรมการพัฒนาชุมชน💕

💕พช.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเกิดกรมการพัฒนาชุมชน💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พช.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเกิดกรมการพัฒนาชุมชน💕
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน จตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง กรมการพัฒนาชุมชน ปีที่ 57
🕰🕰ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.เพื่อแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคีในองค์กรของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
💒ณ ศาลาวัดเทพพัฒนาราม ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
📸📸J&P:ภาพ/ข่าว🎭🎭เครือข่ายPRพช.ชากังราวฯ:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)