ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พช.กำแพงเพชร ร่วมงานวัน CD Day 2019💕

💕พช.กำแพงเพชร ร่วมงานวัน CD Day 2019💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈

💕พช.กำแพงเพชร ร่วมงานวัน CD Day 2019💕

🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางณัฏพัชญาณ์ มุสิกปาน พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 CD DAY 2019 “งานแห่งความสุขของประชาชน” และแสดงความยินดีกับข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ที่เข้ารับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

😇ข้าราชการเกษียณ ได้แก่ นางชัชนา กังธีรวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

😇ข้าราชการดีเด่นประเภทวิชาการ ได้แก่ นายโชตถิวัถต์ บัวหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

😇พัฒนากรขวัญใจชุมชนดีเด่น ได้แก่ ส.ต.วิไลพร เปรมอ่อน นักวิชาการพัฒนาชุมชำนาญการ อำเภอทรายทองวัฒนา

😇โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีการมอบรางวัล
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กทม.

📸📸J&K:ภาพ/ข่าว🎭🎭เครือข่ายPRพช.ชากังราวฯ:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)