ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พช.กำแพงเพชร ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)💕

💕พช.กำแพงเพชร ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พช.กำแพงเพชร ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)💕
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)จังหวัดกำแพงเพชร
🕰เช้าวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.เพื่อประเมินผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)ทั้ง 4 มาตรฐานประกอบด้วย
1.ผู้นำชุมชน จำนวน 44 หน่วยนับ
2.กลุ่ม องค์กรชุมชน จำนวน 44 หน่วยนับ
3.เครือข่ายองค์กรชุมชน จำนวน 44 หน่วยนับ และ
4.ชุมชน จำนวน 44 หน่วยนับ
💒ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸J&M:ภาพ/ข่าว🎭🎭เครือข่ายPRพช.ชากังราวฯ:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)