ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พจ.เยี่ยมชมร้านค้าประชารัฐเคลื่อนที่💕

💕พจ.เยี่ยมชมร้านค้าประชารัฐเคลื่อนที่💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พจ.เยี่ยมชมร้านค้าประชารัฐเคลื่อนที่💕
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะเยียมชมให้กำลังใจและให้คำแนะนำผู้ผลิตผู้ประกอบการร้านค้าประชารัฐจังหวัดกำแพงเพชร ณ บริเวณลานด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
🕰🕰ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป โดยกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการจะมีการนำสินค้าประชารัฐมาจำหน่ายทุกวันประชุมประจำเดือนกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
📸📸J&M:ภาพ/ข่าว🎭🎭เครือข่ายPRพช.ชากังราวฯ:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)