ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พจ.กำแพงเพชร ประชุมทีมงาน พช.กำแพงเพชร💕

💕พจ.กำแพงเพชร ประชุมทีมงาน พช.กำแพงเพชร💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พจ.กำแพงเพชร ประชุมทีมงาน พช.กำแพงเพชร💕
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 8/2562
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
🕰บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.เพื่อแจ้งข้อราชการจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด มีประเด็นสำคัญเน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามปฎิทินงาน การเบิกจ่าย โดยยึดระเบียบในการทำงาน อย่างเคร่งครัด
📸📸J&M:ภาพ/ข่าว🎭🎭เครือข่ายPRพช.ชากังราวฯ:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)