ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พช.กำแพงเพชร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่💖

💕พช.กำแพงเพชร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่💖

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈

💕พช.กำแพงเพชร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่💖

🕰🕰วันที่ 21 สิงหาคม 2562🕰🕰

🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” โดยร่วมมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุนๆละ1,000 บาท รวม 10,000 บาท พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กิจกรรม OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) โดยมีผลิตภัณฑ์ OTOP 1-3 ดาว OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอลานกระบือ ขาณุวรลักษบุรี และอำเภอเมือง ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

❤️ในการนี้มีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานและให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการฯ ด้วย

💒ณ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
📸📸 cr.ภาพ/ข่าว:ปอย&jaae 🎭🎭เครือข่ายPRพช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)