ข่าวประชาสัมพันธ์

สพจ.กำแพงเพชร จัดเวทีพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูป (ผ้าพื้นเมือง)

สพจ.กำแพงเพชร จัดเวทีพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูป (ผ้าพื้นเมือง)

🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
🕰🕰วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 🕰🕰
💖💕สพจ.กำแพงเพชร จัดเวทีพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูป (ผ้าพื้นเมือง) ตาม โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมีนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พบปะให้กำลังใจและมอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และทีมวิทยากรจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ให้ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และฝึกปฏิบัติให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงถอดบทเรียนในการดำเนินเวทีครั้งนี้
⛩ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร📸📸Cr.ภาพ/ข่าว:โกโก้ซัง🎭🎭ชุมทางข่าว พช.ชากังราว:รายงาน📣📢📣

(Visited 1 times, 1 visits today)