ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร ดำเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน

พช.กำแพงเพชร ดำเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน

🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
😘😘พช.จัดคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน คนกำแพงเพชร😘😘
🕰🕰วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 🕰🕰
🎯🎯🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร โดยการอำนวยการของนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางณัฏพัชญาณ์ มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน
🎯🎯ในการนี้พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้บรรยายพิเศษ และมอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพแก่ชุมชนเพื่อเป็นชุมชนแห่งความอุดมสุขสมบูรณ์แก่ผู้ร่วมโครงการฯ
📸📸Cr.ภาพ:แมนแมน🎭🎭ชุมทางข่าว พช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)