ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดกำแพงเพชรประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(นตผ.)จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562

จังหวัดกำแพงเพชรประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(นตผ.)จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562

‘เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล’🇹🇭
📣📣พช.กำแพงเพชร 📣📣
🕰🕰วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.
❤️💕สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนางณัฏพัชญาณ์ มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(นตผ.)จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวOtop นิวัตวิถี ที่ตรงกันและพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ 11อำเภอ
❤️โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸ชุมทางข่าว พช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)