ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่ 148/61 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการจัดทำสารสนเทศตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข่าวที่ 148/61 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการจัดทำสารสนเทศตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข่าวที่ 148/61 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนางชัชนา กังธีระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมให้อำเภอและตำบลได้ใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผู้นำชุมชนจากทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองหลวงเข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ

(Visited 1 times, 1 visits today)