ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่ 147/61 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมผ่านระบบ Video Conference แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ข่าวที่ 147/61 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมผ่านระบบ Video Conference แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ข่าวที่ 147/61 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ   พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Video Conference จากห้อง warroom กรมการพัฒนาชุมชน เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

(Visited 1 times, 1 visits today)