ข่าวประชาสัมพันธ์

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔
วีดีทัศน์สรุปงานบริษัทประชารัฐ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ